top of page

Impressum

Ansvarlig for indholdet af denne hjemmeside:  

STINE LETHAN  

mail@stinelethanyogacom 

www.stinelethanyogacom

Ansvarsfraskrivelse 

1. Indhold af onlinetilbuddet 

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de afgivne oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet forsætligt eller groft der foreligger uagtsomhed. 

Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen. 

2. Referencer og links 

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider (hyperlinks), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil ansvaret kun træde i kraft, hvis forfatteren var bekendt med indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. 

Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der ikke var noget ulovligt indhold på de linkede sider på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Forfatteren har ingen som helst indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indholdet eller forfatterskabet af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er sat på vores egen hjemmeside samt for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og alle andre former for databaser oprettet af forfatteren, hvis indhold kan tilgås eksternt. Udbyderen af den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links. 

3. Ophavsret og varemærkeret 

Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, han selv har skabt eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, video sekvenser og tekster. 

Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale! 

Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren. 

4. Privatliv 

det  operatør af disse sider  Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring. Vores hjemmeside kan normalt bruges uden at give nogen personlige data. For så vidt der indsamles persondata (fx navn, adresse eller e-mailadresser) på vores hjemmeside, sker dette altid på frivillig basis så vidt muligt. Disse data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

 

 

Information, sletning, blokering 

Du har ret til gratis information om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt ret til rettelse, blokering eller sletning af disse data til enhver tid. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata

Kontaktformular 

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

 

5. Gyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse 

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af hjemmesiden, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.

Stine-Logo-NEU_Zeichenfläche 1 Kopie.png
bottom of page